Strona głównaProduktyUsługiKontakt z nami
WAP TELECOM
Rozdzielnice
Siłownie
Rozdzielnice
Informacja techniczna o rozdzielnicach

przedstawiamy informacje ogólne dotyczące oferowanych przez WAP TELECOM tablic AC niskiego napięcia (stopień ochrony do IP 65 i prądach znamionowych do 5000A).

a. Tablice nn oparte na nowoczesnym systemie TM firmy ELSTEEL .


Konstrukcje tablicy budowane są z kształtowników walcowanych z taśmy
stalowej, elektrogalwanizowanej. Perforacja kształtowników co 25 mm pozwala na prawie dowolne konfigurowanie tablic o różnym przeznaczeniu na prądy do
5000A, sterownic, szaf sygnalizacyjnych i pomiarowych. System ten umożliwia wykonywanie tablic z wewnętrznym podziałem za pomocą przegród stałych lub osłon ochronnych na oddzielne przedziały.

Dzięki temu można uzyskać:

* ochronę przed dotknięciem części czynnych należących do sąsiedniego bloku
funkcjonalnego,
* zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania zwarć łukowych oraz ochronę
przed przedostaniem się obcych ciał stałych z jednego bloku zestawu do bloku
przylegającego.


Sposób podziału wewnętrznego jest przedmiotem uzgodnienia między dostawcą a użytkownikiem. System jest przystosowany do zabudowania w tej samej szafie różnych bloków funkcjonalnych, pól z członami wysuwnymi, wtykowymi i stałymi. Bloki te mogą być wyposażone w aparaturę w zależności od potrzeb projektowych, w tym :

* samoczynne wyłączniki zwarciowe różnych wielkości i typów,
* rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami systemu SlimLine (ABB), SASIL (JEAN
MÜLLER),
* kasety systemu DRAW-OUT o obciążalności prądowej do 630 A. Zastosowanie
kaset umożliwia ich wymianę ,konserwację, remonty, bez wyłączania całej
rozdzielnicy,
* wkładów bloków aparatowych wtykowych lub stałych,
* aparaturę modułową (wyłączniki instalacyjne, rozłączniki, bezpieczniki
instalacyjne, wyłączniki różnicowo-prądowe, modułowe liczniki energii
elektrycznej do rozliczeń wewnętrznych itp.)
* baterie kondensatorów do poprawy współczynnika mocy wraz ze sterownikiem i stycznikami załączającymi,
* przekładniki prądowe dla rozliczeń z Zakładem Energetycznym w przedziale
przystosowanym do plombowania.


Zalety tablic systemu TM, to:

* wysoka funkcjonalność
* modularność zabudowy
* duża wytrzymałość zwarciowa
* łatwy montaż okablowania zewnętrznego (od przodu) dzięki rozbieralnej ramie
* łatwa i bezpieczna eksploatacja
* wysoka odporność na korozję
* różnorodność typowych elementów potrzebnych do zbudowania tablicy AC
* estetyka wykonania
* łatwość rozbudowy.

b. Tablice AC systemu Striebel & John - ABB.

c. Tablice AC innych systemów w zależności od potrzeb projektowych (różnych producentów).

d. Tablice AC stacyjne różnych typów, o wyposażeniu zgodnym z wymogami
Zakładów Energetycznych i użytkownika.


e. Układy samoczynnego załączania rezerwy na sterownikach programowalnych PLC.

Układy te są przeznaczone dla zapewnienia ciągłego zasilania w energię
elektryczną obiektów, dla których dopuszczalne są przerwy zasilania trwające od kilkudziesięciu milisekund do kilkudziesięciu sekund. Stosowanie sterowników
PLC (cyfrowych sterowników logicznych) w układach SZR jest obecnie standardem dla dużych tablic elektrycznych produkowanych przez renomowane
firmy na świecie. Układy sterowane cyfrowo są nowoczesne i niezawodne, dają
duże możliwości automatyzacji procesów obsługi tablic elektrycznych a także ich
nadzoru. Nowoczesny układ SZR to nie tylko samoczynne załączanie rezerwy, to
także kontrola stanu, pewna i szybka reakcja na zmiany pracy układu zasilania
oraz niezawodność i trwałość całego układu. Zaletami takich układów są również:

* zmniejszenie zajmowanego miejsca w porównaniu do tradycyjnych układów
SZR ,
* zmniejszenie ilości zastosowanej aparatury,
* możliwość zmiany oprogramowania i zmiany priorytetu załączania sieci,
* możliwość wizualizacji układu - zawsze wiemy jak zachowuje się układ i poszczególne wyłączniki. Układy takie mają możliwość ich graficznego przedstawiania przy pomocy komputera PC bądź panelu operatorskiego.

Istnieje zatem możliwość przedstawienia stanu układu zarówno na miejscu
(panel operatorski) jak i na odległość także przy pomocy łącza komutowanego na komputerze nadzorującego pracownika. System może wysyłać SMSy z opisem alarmu lub zdarzenia, które wystąpiło w tablicy na wskazany telefon komórkowy.

Oferujemy:

Układy SZR na sterownikach PLC dla dowolnej konfiguracji układów sieci
i odbiorów. Produkcję tablic AC wyposażonych w sterowniki PLC. Prace
montażowo-uruchomieniowe układów SZR. Programowanie, analizę pracy
i nadzorowanie układów SZR dostarczonych przez naszą firmę, wizualizację
układów

f. Tablice wg indywidualnych projektów

Wszystkie dostarczane przez nas urządzenia spełniają wymagania polskich
i międzynarodowych norm.